Kieldrecht

Evenals Verrebroek is Kieldrecht een van de dorpen die een grote rol spelen in de geschiedenis van onze voorouders. In zijn ruim 150 pagina's tellende monografie "Het Gelacht Van Haelst in Verrebroek"  en in de kleinere monografie over de Prosperpolder bespreekt Guy van Haelst het dorp Kieldrecht als geboortegrond én hedendaagse verblijfplaats van de Van Haelst en hun afstammelingen. 

De Grote Geule

De Grote Geule

Kapel Kieldrecht

De Heilig-Hartkapel aan de Tragel te Kieldrecht (51°17'20.27"N 4°10'27.27"O), gebouwd in 1919 door Dr Emiel van Haelst uit dankbaarheid voor de behouden terugkeer uit de Eertse Wereldoorlog van zijn zoon René, die ook geneesheer was. René was krijgsgevangene in Duitsland en zijn vader had beloofd de kapel te bouwen, als hij heelhuids zou terugkeren, hetgeen gelukkig gebeurde. De familie woonde aan het dorpsplein in Kieldrecht en de kapel stond tegen de achterzijde van de tuin. Emiel had aanvankelijk graag gewild dat één van z'n dochters kloosterzuster zou worden, maar de dochters hadden andere plannen... dus werd het een kapel. Na het overlijden van Irma van Haelst, kwam de kapel in het bezit van de familie Sadelaer-Geerts en nu van Geert de Sadelaer VH 668-2 [377-2], die de kapel heeft gerenoveerd. De kapel is 3x4 meter groot, opgetrokken in neo-gotische stijl. In het interieur staat een altaar met daarop de foto's van de inwoners uit Kieldrecht, die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld. Elk jaar in juli wordt er een openluchtmis gehouden en op 11 November, wapenstilstandsdag, is er een plechtigheid met muziek.