De Autrichepolder

Door overstromingen in de 13e eeuw was het gebied ten noorden van Westdorpe veranderd in een schorregebied. Het waren Albertus (Albrecht) van Oostenrijk en zijn vrouw Isabella, die de Zuidelijke Nederlanden van haar vader Philips II ten geschenke hadden gekregen, die het gebied op hun beurt schonken aan de kanunniken van de O.L. Vrouwekathedraal van Antwerpen (noot 1). Tijdens het Twaalfjarig Bestand in de Tachtigjarige Oorlog (1609-1621) werden de schorren door hen ingedijkt.  Ter ere van de aartshertogen noemden ze de polder 'Autrichepolder'.

Albrecht van Oostenrijk   Isabella van Oostenrijk
Albrecht VII van Oostenrijk (1559-1621), zoon van keizer Maximiliaan II, was landvoorgd van de Zuidelijke Nederlanden (1595-1598).  

Isabella Clara Eugenia van Oostenrijk (1566-1633), dochter van koning Filips II van Spanje, kleindochter van keizer Karel V en van moeders zijde van koning Henri II van Frankrijk (fs François I) en Catharina de Medici.

 

Het was hier dat onze voorouder Pieter de Meyere en zijn broers Laureys en Matthijs zich vestigden komende uit Zeveneken bij Lochristi. Zij hebben niet meegewerkt aan de inpoldering zelf, maar waren wel van de eerdere bewoners van de polder. Pieter was, net als zijn jongere broer Matthijs, aannemer van onderhoudswerkzaamheden aan de polder. Laureys was landbouwer op een 22.5 ha grote hofstede en werd burgemeester van de heerlijkheid Westdorpe.

De Austrissenpolder begin 17e eeuw

De Austrissenpolder begin 17e eeuw, vlak na inpoldering (Rijksarchief, bron: Wilderom)

 

Autrichepolder in 1672 

De Autrichepolder omstreeks 1672, enkele jaren voordat de drie broers De Meyere uit het 18 km zuidelijker gelegen Zeveneken zich vestigden in de polder benoorden de Sint Jansdijk.  

Autrichepolder en omgeving 
Satelietfoto van de Autrichepolder en omgeving
Autrichehaven
De Autrichehaven begin XXIe eeuw. In het noorden rechts van de brug over het Kanaal van Terneuzen naar Gent liggen de haveninstallaties van het vroegere Aug. de Meyer & Zonen, nu Verbrugge Terminals.

 
Kaart van de Autrichepolder uit 1947

___________

Noot 1: Dr. P.H.E.M. de Meijer "Het Zeeuws-Vlaamse geslacht Pateer, een genealogie", Leiden, 1991; hoofdstuk 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zegel dat Boudewijn de Meyere sinds 1342 gebruikte en dat staat afgebeeld op de omslag van het boek

Genealogie de Meijer 1262 - 1509 - 2017

door dr. Paul H.E.M. de Meijer.

Links naar andere De Meijer pagina's

en documenten:

De Familie De Meijer (korte inleiding)

De Meijer uit Zeveneken

Aug. de Meijer & Zonen BV

Biografieën De Meijer