Familiearchief

In het familiearchief De Meijer - Van Haelst, dat in beheer is bij ondergetekende, bevinden zich voornamelijk akten zoals testamenten, boedelscheidingen, memories van successie, bewijzen van eigendom, aankopen van grond, kaarten van percelen, schenkingen, legaten, e.d. Tevens zijn er brieven, trouwboekjes e.d. bewaard gebleven. Fotoboeken bevinden zich op de pagina's met biografische schetsen van de betreffende personen c.q. echtparen. Om redenen van privacy zijn deze documenten slechts toegankelijk voor de familieleden van de desbetreffende tak(ken) van de familie.

De Meijer

Archief De Meijer - Wauters: toegankelijk voor de nazaten van François de Meijer en Maria Wauters
Archief De Meijer - Van Haelst: toegankelijk voor de nazaten van Hubert de Meijer en Ophélie van Haelst
Archief De Meijer - Van Haelst: toegankelijk voor de nazaten van Hubert de Meijer en Ophélie van Haelst

Van Haelst en Thomaes

Archief Thomaes: toegankelijk voor nazaten van Constantinus Bernardus Thomaes
Archief Van Haelst - Thomaes: toegankelijk voor de nazaten van Augustinus Adolphus van Haelst en Rosalia Thomaes en familiehistorici van de familie Thomaes en Van Haelst

Van Dorsser

Archief Van Dorsser - Maasdam

october 2018

Tom de Meijer, Maastricht