Account aanmaken | Create an Account | Enregistrer

NL | ENG | FRA

 

Familieleden en aan de op deze site besproken families gerelateerde genealogen kunnen registreren om toegang te krijgen tot die delen van de site die betrekking hebben op hun familie of tak van de familie. Hiervoor gaat u naar de pagina "User Registration", waar u gevraagd wordt om een account aan te maken en de volgende gegevens in te voeren: Naam, Gebruikersnaam (Username of ID; zelf creëren en onthouden), wachtwoord (password; zelf creëren en onthouden), nogmaals wachtwoord, e-mail adres, nogmaal e-mailadres en bevestigen door de knop Register aan te klikken.

 

Om te bepalen of u inderdaad tot de familie behoort wordt u gevraagd om aan te geven wie u voorouders zijn die in de openbare stamboom staan en hoe u daarvan afstamt.

 

Om toegang te krijgen tot de stamboom voor familie moet u altijd inloggen op de Homepage van de site of een van de startpagina's waar zo'n inlog venster staat.

 

Het is niet toegestaan om gegevens over te nemen van de site zonder voorafgaande toestemming.

Het is nooit toegestaan om foto's over te nemen.

 

Registratie Log in
Registreren / Create an Account / Enregistrer Inloggen / Log in / Accéder

 

 

Family members and genealogists related to the families subject of this site may register in order to get access to those chapters of the site relative to their family or branch of the family. Go to the page "User registration" were you are asked to make an account and fill in the following information: (Your) Name, Username or ID (to create yourself and memorise), Password (to create yourself and memorise), once more the password, (Your) e-mail address, once more your e-mail address and confirm by clicking the Register button.


To determine if you are indeed a family member, you are requested to submit to indicate your nearest ancestors present in the public pedigree and how you descend from them (your parents, grandparents, etc.).


To have access to the Pedigree / Family Tree, please log in on the Homepage or the Starting Pages where such Log in field is presented.


It is not permitted to copy data from this site and the pedigree without written permission in advance.


It is never permitted to copy pictures from this site.


 Traduction en français suivra. N'hésitez pas à demander des informations, nous sommes parfaitement quadrilingues.