Privacyverklaring

De wet bescherming persoonsgegevens, ook wel AVG of GDPR genaamd is ook actueel voor deze familiesite. Met deze familiesite wordt bedoeld de site die de volgende domeinnamen heeft:

http://www.familiedemeijer.nl
http://www.van-haelst.nl
http://www.van-waes.info

Hieronder leest u hoe wij dit geregeld hebben.

De website gebruikt het CMS Joomla en kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u zich geregistreerd heeft, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website ons gegevens heeft verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam.
• Uw e-mailadres.
• en de door u verstrekte genealogische gegevens
 
De website verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien er nieuwe gegevens op de website beschikbaar komen, die voor u interessant zijn.

Daarnaast kan de site uw persoonsgegevens gebruiken in de genealogische database, die slechts voor geregistreerde familieleden en geregistreerde aanverwante genealogen toegankelijk is..

De website bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De website verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden zonder uw permissie. Genealogische gegevens worden met geïnteresseerde familieleden gedeeld op voorwaarde van strikt persoonlijk gebruik. Foto's mogen niet worden gekopiëerd. Ieder die registreert wordt op deze privacyregels geattendeerd.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier.

De redactie en beheerder van deze website nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. PDF-files, zijn beschermd door Phoca Downloads. De website maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Deze website wordt gemaakt via het CMS Joomla en wordt steeds van de nieuwste upgrades voorzien om de beveilig up-to-date te houden.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze familieleden en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging, neem dan contact met ons op.

 

 

 

Heading 1

Lorem ipsum eOIFJSDGIVJ  DH ZSDF  dFIojfe Ja het zal wel leuk hoor hihi.

Heading 2

Lorem ipsum eOIFJSDGIVJ  DH ZSDF  dFIojfe Ja het zal wel leuk hoor hihi.

Heading 3

Lorem ipsum eOIFJSDGIVJ  DH ZSDF  dFIojfe Ja het zal wel leuk hoor hihi.

Heading 4

Lorem ipsum eOIFJSDGIVJ  DH ZSDF  dFIojfe Ja het zal wel leuk hoor hihi.

Heading 5

Lorem ipsum eOIFJSDGIVJ  DH ZSDF  dFIojfe Ja het zal wel leuk hoor hihi.

Heading 6

Lorem ipsum eOIFJSDGIVJ  DH ZSDF  dFIojfe Ja het zal wel leuk hoor hihi.

 

Genealogie de Meijer

1262 - 1509 - 2017

Van het leen up sabbins tot het Eiland van de Meijer

auteur: dr. Paul H.E.M. de Meijer

Het onderstaande werk is de vrucht van 50 jaar onderzoek in Zeeuwse en Vlaamse archieven. De auteur beschrijft in dit boek het ontstaan en de ontwikkeling van de familie de Meijer in het graafschap Vlaanderen. De oudste naamdrager, Gerardus dictus maior, was meier van de gravin van Vlaanderen over haar domein onder Doornzele (Evergem) en wordt in 1262 vermeld als leenman van de St. Baafsabdij van het leen up sabbins aldaar. Het zegel dat zijn kleinzoon Boudewijn de Meyere sinds 1342 gebruikte is op de omslag van dit boek afgebeeld. De geschiedenis en genealogie van het geslacht de Meijer worden uitgewerkt vanaf Lieven de Meyere, de eerste bewezen voorvader van wie een officiële akte – een pachtcontract uit 1509 – bewaard is gebleven. De familie vestigde zich in 1697 in het toenmalige Staats-Vlaanderen en verbreidde zich vervolgens in vier takken over Zeeuwsch-Vlaanderen en in de 20e eeuw over heel Nederland. Sinds de jaren 1990 is de naam van de familie verbonden aan een nieuw natuurgebied, het Eiland van de Meijer, dat gelegen is tussen de Kraaghoeve, het dorp Zaamslag en het gehucht Spui in de huidige gemeente Terneuzen.

Recensies:

Vlaamse Stam

Gens Nostra

CBG

Voor bestellingen ga naar het einde van deze pagina

Bestellen

Het boek bevat ruim 712 pagina's, 200 foto's, 17 tabellen en 2 registers. Het is te bestellen bij de auteur en kost € 59,50 (excl. verzendkosten).

Geef via het contactformulier uw naam, adres en telefoonnummer door. De auteur zal dan contact met u opnemen voor de afhandeling van de bestelling.

 

 

Hubert de Meijer, de schilder, expositie 1985

De schilders Hubert, Hendrick en Hendrik de Meyer
Schilderijen van Huineman 

Overzicht werk Hubert de Meijer (alleen voor geregistreerden)

 

 Uit de Provinciale Zeeuwse Courant, najaar 1985

TERNEUZEN - Hubert de Meyer (75) wijst met z'n wandelstok naar het schilderij. ,,Als je er zo tegenaan kijkt, zal je zeggen: waar is nu dat koolzaad? Nou het zit hier, een klein geel streepje. Het is slechts een impressie. Maar het licht valt er niet goed op hè. Ik zal eens vragen of ze er een zwaardere spot op zetten". Het is de eerste keer dat oud-directeur Hubert de Meyer (door bekenden ook wel HAMA genoemd) van overslagbedrijf August de Meyer in Terneuzen een "groot aantal van z'n schilderijen exposeert". Het Terneuzens museum is er tot de nok toe mee behangen. Er hangen totaal 57 werken van de amateur-schilder. Eigenlijk hangt het een beetje te vol vindt hij, daardoor wordt een enkel schilderij, zoals 'bloeiend koolzaad' wet minder goed belicht. Maar in het algemeen is hij wel tevreden met de tentoonstelling die tot 19 januari duurt.

Er hangen heel oude werken bij, uit de jaren twintig, toen De Meyer bij toeval had ontdekt tekentalent te hebben. ,,Ik moet een jaar of twaalf geweest zijn, toen in de studeerzaal van het 'Canisiuscollege' in Nijmegen een medestudent een Indiaan aan het tekenen was. Dat intrigeerde me. Ik was zelf bezig in de boeken van Karl May en voor ik het wist had ik op de achterkaft van een schrift ook een Indiaan getekend".

Toen hij in de ziekenboeg van het college lag te herstellen van een griepje, begon De Meyer's kunstenaarsbloed pas echt te stromen: ,,Ik had een pasfotootje van keizer Franz Jozef van Oostenrijk, dat werd m'n eerste conté-tekening".

Zonniger

De Meyer deelt z'n werk in drie perioden in. De tijd dat hij als kind potlood en penseel hanteerde (ook zijn eerste schilderij 'Landschap met fazanten', hangs op de tentoonstelling), schilderijen uit de oorlog en recent werk sinds 1979. In de oorlogsjaren ontwikkelde hij onder invloed van oude Nederlandse meesters, die hij kopieerde, een eigen stijl. Het zijn donkere, dreigende lugubere schilderijen, vaak van Terneuzense objecten. Bijvoorbeeld een oude bark die de voormalige Terneuzense zeesluis invaart, de Vluchthaven en het remmingswerk van de Oude Oost-Buitenhaven. De Meyer werd vaak door zijn werk geinspireerd. Er hangen veel schilderijen met schepen, water en industrie. De amateurschilder laat zijn fantasie nogal eens de vrije loop. Hij schilderde de rede van Terneuzen rond 1800 met zeilschepen. Objecten die hij midden in de zomer waarneemt, krijgen uiteindelijk in het kunstwerk een winters karakter. ,,Ik schilder wet ik mooi vind, in feite maak ik de natuur mooier den ze is".

Het nieuwere werk van Hubert de Meyer ziet er wet zonniger uit dan de oorlogsschilderijen. ,,lk bekijk alles met een half dichtgeknepen oog. En na twee keer met m'n ogen knipperen, zit het in m'n kop, dan schilder ik een landschap feilloos uit". De Meyer is dol op kleuren, maar gebruikt ze selectief. Hij wijst naar een landschap met bomen. ,,Een heel beperkt kleurengamma gebruikt in dit doek. Ik hou erg van die kleur groen, het bestaat uit zwart met Indisch "geel". Een enkele keer maakt hij ook gebruik van zwart/wit foto's om die naar eigen inzicht na te schilderen. Kleurenfoto's gebruikt hij niet, omdat hij daardoor bevooroordeeld geraakt wat de kleurenkeuze betreft.

De schilderijen hebben korte eenvoudige titels de meeste spreken voor zich. De titel van een schilderij met twee electriciteits- centrales en een koeltoren werd aan de actualiteit aangepast. Eerst heette het 'Industrie' en De Meyer maakte ervan: 'luchtvervuiling-Industrie'.

Hoewel de schilderijen een beetje naar het impressionisme neigen, wil Hubert de Meyer zijn stijl niet in een bepaald vakje onderbrengen. ,,Ik doe niet aan -ismen. Ik schilder gewoon op de manier zoals ik het leuk vind". De Meyer is niet de enige bewonderaar van zijn werk. Een deel van de tentoongestelde werken is particulier bezit. Het grootste deel is te koop. De prijzen liggen tussen de 250 en 1350 gulden. Zijn meest recente schilderij: 'Schelde met zicht op het Sloe', dat een beetje doet denken aan zijn werk uit de oorlogstijd, is niet te koop.

Eigenlijk heeft Hubert de Meyer er spijt van dat hij geen beroepskunstenaar is geworden. Het bedrijf ging altijd voor, er waren lange perioden dat hij nooit een penseel ter hand nam. ,,Sommige werknemers die horen van de expositie zeggen: nooit geweten dat de oude baas schilderde". De Meyer is er zich van bewust dat hij van schilderen zijn professie had kunnen maken: ,,Ik heb jaren in Antwerpen en Brussel gewoond. Daar had ik eigenlijk de avondacademie moeten volgen. Maar ja, ik had het druk met ander vertier. Uitgaan enzo. Je kunt maar één ding tegelijk doen hè. Kijk, hier nog een meisjeskopje uit de beginperiode. Een beetje flauw met dat open mondje, maar tóch goed, vind je niet?".

Onder: aantekening uit het schildercahier van Hubert de Meijer.

 

 

 

 

 

 

Boeken

 

Genealogie

 

Genealogie de Meijer 1262 - 1509 - 2017

Paul H.E.M. de Meijer, Oegstgeest 2017

Het ontstaan en de ontwikkeling van de familie de Meijer in het graafschap Vlaanderen. De oudste naamdrager, Gerardus dictus maior, was meier van de gravin van Vlaanderen over haar domein onder Doornzele (Evergem) en wordt in 1262 vermeld als leenman van de St. Baafsabdij. Het zegel dat zijn kleinzoon Boudewijn de Meyere sinds 1342 gebruikte staat op de omslag. De geschiedenis en genealogie van het geslacht de Meijer worden uitgewerkt vanaf Lieven de Meyere van wie een officiële akte uit 1509 bewaard is gebleven. De familie vestigde zich in 1697 in het toenmalige Staats-Vlaanderen en verbreidde zich vervolgens in vier takken over Zeeuwsch-Vlaanderen en in de 20e eeuw over heel Nederland. Bestellen via deze link

 

 
Jan de Meijer, ooit de rijkste man in Sas van Gent.

Paul H.E.M. de Meijer, in het Jaarboek 2018-2019 van de Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten', Hulst, pagina 222 t/m 287.

Het Geslacht Maasdam   

Het Geslacht Maasdam

M.A.M. Mast en A.P. van den Hoek, Strijen / Puttershoek, mei 1986

Zeer uitgebreide stamboom van het geslacht Maasdam uit Maasdam vanaf Jan, geboren omstreeks 1500 in Maasdam. Het boek bevat een uitgebreid hoofdstuk in het Engels vanwege de emigranten naar de Verenigde Staten, Afstammelingen van Jacob Maasdam, geboren in Zuid-Beyerland op 26 maart 1813, die in 1849 emigreerde naar Pella, Iowa om zich aan te sluiten bij Ds Scholte, die al in 1847 was vertrokken.

Het Geslacht Haverbeke   

Het Geslacht Haverbeke, 450 jaar in de Vlaamse polders.

door Dr. P.H.E.M. de Meijer, Oegstgees, 2001

Familiegeschiedenis en genealogie van de familie van Elisa Haverbeke, de grootmoeder van Paul de Meijer. De Haverbeke vormen een groot Vlaams geslacht, dat in veel kwartierstaten van de hier besproken families voorkomt. Elisa Haverbeke was een goed en gastvrij verteller en haar familieverhalen hebben bij de schrijver al heel jong de belangstelling voor de genealogie gewekt. Dit resulteerde in een buitengewoon goed gedocumenteerde boek dat van belang is voor de genealogie van veel Zeeuws-Vlaamse families.

Het Zeeuws-Vlaamse Geslacht Pateer   

Het Zeeuws-Vlaamse Geslacht Pateer, Een genealogie

door Dr. P.H.E.M. de Meijer, Leiden, 1991

Genealogie van de familie van Paul's moeder Greta Julie Gusta Pateer, aan wie het boek is opgedragen. Het boek beschrijft o.m. de oorsprong van de familie Pateer in Westdorpe en de geschiedenis van het dorp, dat ook voor andere geslachten, die op deze site besproken worden, van belang is.

Genealogie van het Geslacht Stehouwer  

Genealogie van het Geslacht Stehouwer

ir J.A. van der Giessen, drs. L.M. van der Hoeven en C. Stehouwer

Historische Uitgeverij, Rotterdam, 1994

Genealogie van de afstammelingen van Aert Heijmansz, die in 1576 heemraad was in Ridderkerk en schout in Hendrik-Ido-Ambacht. Zijn afstammelingen noemden zich later Drogendijck en vanaf eind 17e eeuw Stedehouder, naar Cornelis Jacobsz Droogendijk, die president-schepen en stedehouder was van Hendrik-Ido-Ambacht.

Zeeuws-Vlaanderen

   
Rachel de Meijer   

Rachel de Meijer
Tussenland, Een reis door Zeeuws-Vlaanderen.

Kleindochter van Robert de Meijer en NOS-redacteur Rachel de Meijer (Breda, 1964) is opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen. Ze maakt een reis van Oost- naar West-Zeeuws-Vlaanderen en staat onderweg stil bij wat haar boeit, inspireert en fascineert aan dit vlakke polderland. Ze gaat in op de geschiedenis en haar persoonlijke herinneringen.

2014, Uitgeverij Conserve

Water zonder Klokgelui

 

Water zonder Klokgelui, Wout Bareman, co-auteur Rien Verbrugge

Heemkundige Vereniging Terneuzen, 2003

Uitgegeven bij de herdenking van de watersnood van 31 januari 1953 in de Grote Kerk van Terneuzen op 31 januari 2003.

Het eerste hoofdstuk handelt over de herinneringen van de toen zevenjarige Tom de Meijer aan die gebeurtenissen.

Onno Rottier 

 

Honoré Rottier

La Flandre Zélandaise, Etude de Géographie Régionale.

Proefschrift van dr. H.C.E.M. Rottier, die ook vele bijdragen leverde aan deze site. Behalve geograaf is Onno Rottier ook een groot kenner van de Middeleeuwen, heraldiek, de Cijnsboeken van het Land van Waas, de afstamming van Zeeuws-Vlaamse geslachten van Karel de Grote. Hij is ook de bron van de leden van de familie Rottier en vele aanverwanten in deze stamboom.

landschap zvl de kraker 200px

 

Landschap en bewoning van Zeeuws-Vlaanderen 

landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van een grensregio, circa 12000 v.Chr. tot circa 2000

door A.M.J. de Kraker

'Verplichte litteratuur' voor ieder die de onstaansgeschiedenis van het Zeeuws-Vlaamse landschap en zijn bewoners beter wil leren kennen.

ISBN: 978-90-804637-0-7

Excursion à Zélande   

Congrès International de Géographie, Amsterdam 1938

Excursion à Zeeland, 11-16 juillet

Uitgave t.g.v. bovenstaand congres van de Union Géographique Internationale onder patronage van H.M. Koningin Wilhelmina.

Directie Dr. P. Dieleman, gedeputeerde van de Provincie Zeeland.

Erecommitté, aangevoerd door Jhr. Dr. J.W. Quarles van Ufford, Commissaris van de Koningin van de Provincie Zeeland.

Dorpen

   

Zuiddorpe

 

Marie-Cécile Moerdijk

Onder de Linden, Het dorp waar ik geboren ben

De achterkleindochter van de gemeentesecretaris van Zuiddorpe ten tijde van Augustinus Adolphus van Haelst vertelt met liefde en humor over de gebeurtenissen in haar geboortedorp. Daarin komen regelmatig mensen voor uit de families, die op deze website worden beschreven: Van Waes, Puylaert, Van Haelst, maar ook dokter Melchers uit Koewacht. Hartverwarmend.

1987, Uitgeverij Michon BV, Bussum

   

Geschiedkundige Schets van de Kerk van Verrebroeck door E.H. Vyncke, pastoor

Sint-Nicolaas, 1913

De geschiedenis van deze parochie gaat terug tot 1140 toen Bernardus van Clairvaux Verrebroeck en de abdij van Saleghem onderbracht bij de abdij van Drongen.

Kronieken van St. Laureins   

Uit de Kronieken van Sint-Laureins vóór 1900 door Robert Bernaert, onderpastoor.

St-Laureins, 1970.

De inhoud van dit boekje is ook gepubliceerd in Vrij Maldegem rond 1973.

uit de Collectie van Godelieve van Lent-Speleers (De Speleers-Reynaert Stichting).

Parochiegeestelijken hielden zich regelmatig bezig met de geschiedschrijving van hun parochie. Ze hadden de parochieregisters, verplicht sinds het concilie van Trente, als primaire bron. Hier worden de families beschreven aan de hand van huizen en stukken grond gelegen aan de straten van het dorp.